Boeken
Edities  /  Boeken
Catalogus Connexions one. Belgische kunst 1945-1975 CAMILLE BRASSEUR Dit boek wil de lezer onderdompelen in de naoorlogse artistieke context in België. Het besteedt niet alleen aandacht aan de kunstenaars zelf maar ook aan de culturele actoren (directeurs van instellingen, verzamelaars, galeriehouders) die een klimaat creëerden dat de artistieke ontwikkeling van velen heeft bevorderd. De bloeiperiode van de dertig jaren na de Tweede Wereldoorlog werd gekenmerkt door een grote artistieke diversiteit die in deze publicatie wordt benaderd vanuit zes verschillende invalshoeken. Belangrijke momenten in de culturele geschiedenis van het land gaven de impuls voor het ontstaan van veelvuldige verbanden. De Belgische artistieke wereld ontplooide een ongeziene vitaliteit op internationale biënnales en tijdens Expo 58, kende een ware begeestering voor publieke kunst en deed een nieuwe moderniteit ontluiken. Deze dynamiek resulteerde vaak in nauwe contacten en samenwerking tussen schilders, beeldhouwers, designers en architecten. Dit wordt voortreffelijk geïllustreerd aan de hand van werk en verwezenlijkingen van een veertigtal kunstenaars doorheen het hele boek. De negen monografische cahiers zijn samengesteld in dezelfde geest als het promotiemateriaal dat de Belgische dienst voor kunstpropaganda in de jaren 1960 publiceerde. Ze focussen op het werk van negen protagonisten - Jan Burssens, Jo Delahaut, René Guiette, Pol Mara, Marc Moeschal, Antoine Mortier, Tapta, Serge Vandercam en André Willequet - die een eigenzinnige artistieke weg zijn ingeslagen. Deze publicatie belicht de rijkdom van een klein land dat overvloeit van enorm talent. Uitgevers: Pandora Publishers, antwerp www.pandorapublishers.eu mvEditions, Antwerp www.verbaet.com Hardback, 240x220mm, 408p ISBN: 97890-5325-394-6 W.D.: 2015/5890/7 Euro 49,95