Introductie
Maurice Verbaet Art Center  /  Introductie
@ Maurice VerbaetSluiten
Sinds september 2015 heeft het Maurice Verbaet Antwerpen zich ingezet gericht op voor de ontwikkelingen binnen van de Belgische kunst van 1945 tot 1975. Aan de hand van verschillende tentoonstellingen heeft het Maurice Verbaet Antwerpen een eigen visie en identiteit ontwikkeld in het Belgische culturele landschap.

Verschillende tentoonstellingen geven een duidelijke visie en identiteit aan het Belgische culturele landschap.

Maurice Verbaet Antwerpen beschikt over een 6000m2 waarvan een derde wordt toegewijd aan vier verschillende tentoonstellingsruimtes. Naast deze tentoonstellingsruimtes zijn er voor het beheer en behoud van de collectie speciaal geklimatiseerde stockageruimtes voorzien. Om zorg te kunnen dragen aan voor de collectie, en de kunstwerken in een goede conditie te behouden, bezit het Maurice Verbaet Antwerpen een restauratieatelier waar verschillende disciplines aan kunstwerken kunnen worden behandeld. Dit geheel, de tentoonstellingsruimte, de stockageruimtes en het restauratieatelier is van museale kwaliteit.

De eerste tentoonstellingsruimte toont permanent topwerken uit de caroline&mauriceVerbaetCollectie. Deze collectie is de eerste en belangrijkste naoorlogse Belgische kunstcollectie in private handen. U kunt hier het resultaat bewonderen van pure passie en betrokkenheid met voor de Belgische naoorlogse kunst. De fascinerende en baanbrekende “Trente Glorieuses” word gerecreëerd door de talrijke schilderijen, sculpturen en tekening uit die periode.
Schilderijen, sculpturen en tekeningen dragen bij aan het opstellen van een het beeld panorama van de vruchtbare en baanbrekende periode die gekend staat als de “Trente Glorieuses” vormt.

Regelmatig zal er in deze permanente tentoonstelling kunstwerken worden gewisseld zodat elk bezoek een nieuwe ontdekking is blijft betekenen.

Een tweede ruimte is gewijd aan thematische exposities die een werk, een figuur of een periode centraal stellen.

De laatste ruimte, met panoramisch zicht over Antwerpen Panoramazaal met zicht over heel Antwerpen, geeft dienst aan tijdelijke tentoonstellingen. De tijdelijke tentoonstellingen bevorderen nieuwe inzichten en de verbinding tussen de kunstwerken en andere artistieke velden.

De rondleidingen op aanvraag zullen uw blik verrijken en uw kennis verdiepen uw bezoek. We hopen u te mogen verwelkomen!

@ Maurice VerbaetSluiten

DE BELGISCHE KUNST VAN NA 1945 BEKENDHEID GEVEN

Deze fundamentele keuze komt voort uit een dubbele vaststelling: ondanks haar grote rijkdom wordt de Belgische kunst, en vooral die van de naoorlogse periode, grondig onderschat. De huidige interesse gaat vooral naar hedendaagse kunst, terwijl er voor kunstenaars uit de jaren 50-60-70 nauwelijks aandacht is.
Het MVAC koppelt aan deze vaststelling de vaste wil om hierin verandering te brengen en opent daarvoor een ruimte en een performante structuur.

De circulatie en uitwisseling van internationale tentoonstellingen

De circulatie van tentoonstellingen moet de zichtbaarheid van de Belgische kunst in het buitenland vergroten en ze meer bekendheid geven.
Om reizende tentoonstellingen in verschillende landen te organiseren is een breed netwerk van contacten nodig, maar moeten we ook zelf buitenlandse tentoonstellingen kunnen ontvangen. Deze uitwisseling past in het kader van samenwerkingsverbanden die gericht zijn op culturele ontdekking en verrijking. Ze bevordert het contact tussen de verantwoordelijken van de culturele sector.

Onthaal van bijeenkomsten en evenementen

De ruimte is ingericht voor de ontvangst van bijeenkomsten die verband houden met wat er op dat moment in het centrum gebeurt, maar is ook geschikt om groepen te ontvangen die voor professionele of privébijeenkomsten willen genieten van het buitengewone kader met een adembenemend panorama. Conferenties, projecties, seminaries kunnen daarbij gekoppeld worden aan een moment van culturele ontdekking. Groepen tot 500 personen zijn in bepaalde gevallen mogelijk.

Publicaties

Gezien de bekendmaking en de uitbreiding van de kennis over kunst de belangrijkste doelstellingen zijn, wordt het project aangevuld met een eigen publicatiedienst. De verspreiding van informatiedragers draagt bij aan de kennis van de werken en ondersteunt de tentoonstellingsprojecten.

Galerij