Legal notice
Legal notice
De informatie op deze website is afkomstig van de Maurice Verbaet Gallery.

Maurice Verbaet Gallery doet er alles aan om ervoor te zorgen dat de inhoud van de website zo actueel, toegankelijk, correct en volledig mogelijk is en blijft. Het kan echter voorvallen dat bepaalde informatie ongewild onvolledig en/of fout is. In geval van onvolledige en/of foute informatie, zal Maurice Verbaet Gallery alles in het werk stellen om zo snel mogelijk de eventuele correcties aan te brengen. Als u fouten opmerkt, gelieve contact op te nemen met Maurice Verbaet Gallery, zodat we ze zo snel mogelijk kunnen corrigeren.

Maurice Verbaet Gallery kan de inhoud van de website zonder voorafgaande kennisgeving aanpassen, wijzigen, corrigeren of verwijderen.

Maurice Verbaet Gallery kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor schade die voortvloeit uit welk gebruik dan ook dat gemaakt wordt van de informatie op de site.

De website van Maurice Verbaet Gallery kan mogelijk links bevatten naar sites en/of internetpagina's van derden. Maurice Verbaet Gallery kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor schade die voortvloeit uit het ge-bruik van informatie op deze sites en/of internetpagina's van derden. Aan de inhoud van deze informatie van derden kunnen bovendien geen rechten worden ontleend.

Maurice Verbaet Gallery kan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor gegevens van websites die naar de website van Maurice Verbaet Gallery verwijzen.